Wordcount demo

This is a demonstration of Yii2-wordcount for the Yii framework 2.0. It counts the words in the fields heading and body in the ActiveRecords from the database table architect.

The database contains texts in Dutch (articles on Amsterdam architects), for which I apologize. However, it's the only table at my disposal with substantial text fields.

Total words in headings: 163
Total words in body: 58507

Showing 1-20 of 39 items.
NameHeadingWords in headingWords in body
Gerrit van ArkelOud-Hollandse stijl met schwung41539
Karel de BazelSchepper van een bezielde omgeving51489
Alexander Bodon‘Functioneel kan open, warm en vriendelijk zijn’71596
Berend BoeyingaKnusse tuindorpen en koele kerken51597
Theo BoschArchitectuur als genereus gebaar naar de mens71562
Jan BoterenbroodDe stille architect31388
Guillaume la CroixBescheiden bouwer21476
Jan DuikerTovenaar in beton en staal51432
Marius DuintjerOnnadrukkelijk bouwen21572
Harry ElteBouwmeester voor Joods Nederland41489
Jop van EpenArchitectuur zonder wanklank31303
Co FranswaMan van torentjes31589
Willem FrogerDe hoveling van Amsterdam41551
Norbert Gawronski'Mijn gebouwen zijn toch niet lelijk?'71400
Dolf van GendtDe productiefste bouwer van Amsterdam51527
Frans van GoolArchitect die je (meestal) niet ziet61615
Isaac Gosschalk'Een gebouw heeft stijl als het uitdrukt wat het is'101382
Bastiaan de GreefDe eerste voorman van Publieke Werken61345
Herman Hertzberger01627
Hendrick de KeyserDe uitvinder van de skyline51504
<?php
use sjaakp\wordcount\WordCount;

class Architect extends \yii\db\ActiveRecord
{
  public static function tableName()
  {
    return 'architect';
  }

  public function behaviors()
  {
    return [
      [
        'class' => WordCount::class,
        'attribute' => [
          'heading' => 'hcount',
          'body' => 'bcount'
        ]
      ]
      //
    ];
  }
  // ...
}
<?php
use yii\grid\GridView;
?>

<?= GridView::widget([
  'dataProvider' => $dataProvider,
  'columns' => [
    'nicename',
    'heading',
    'hcount',
    'bcount',
  ],
])
?>