Wordcount demo

This is a demonstration of Yii2-wordcount for the Yii framework 2.0. It counts the words in the fields heading and body in the ActiveRecords from the database table architect.

The database contains texts in Dutch (articles on Amsterdam architects), for which I apologize. However, it's the only table at my disposal with substantial text fields.

Total words in headings: 163
Total words in body: 58507

Showing 21-39 of 39 items.
NameHeadingWords in headingWords in body
Herman KnijtijzerBescheiden man van harmonie41566
Willem Kromhout‘Ik vind dorheid een gruwel’51474
Margaret KrophollerEen leven lang vrouwvriendelijk bouwen51542
Cornelis KruyswijkRechtzinnig buitenbeen van de Amsterdamse School61545
Han van LoghemDe rode architect31348
Huig Maaskant‘Het kleine werk ligt me niet’61488
Ben Merkelbach01595
Cornelis OutshoornMeesterwerk vol tegenslag31712
Jan Ernst van der Pek01589
Koos Pot-KeegstraSchoonheid schuilt in eenvoud41433
Dirk RoosenburgAmerikaanse weelde voor het Amsterdamse kantoorvolk61506
Theo SandersVoorloper van het GVB41516
Arthur StaalNooit rumoerig of pathetisch41400
Daniël StalpaertSober om te imponeren41451
Joop van Stigt01516
Jacques van StraatenVan De Bijenkorf naar de goot61296
Philip WarnersPionier van het etagehuis41483
Henrik Wijdeveld100 jaar onmogelijke plannen31512
Jan WilsEenvoudig en strak31552
<?php
use sjaakp\wordcount\WordCount;

class Architect extends \yii\db\ActiveRecord
{
  public static function tableName()
  {
    return 'architect';
  }

  public function behaviors()
  {
    return [
      [
        'class' => WordCount::class,
        'attribute' => [
          'heading' => 'hcount',
          'body' => 'bcount'
        ]
      ]
      //
    ];
  }
  // ...
}
<?php
use yii\grid\GridView;
?>

<?= GridView::widget([
  'dataProvider' => $dataProvider,
  'columns' => [
    'nicename',
    'heading',
    'hcount',
    'bcount',
  ],
])
?>